Skip to content Skip to footer

Made by Wiktoria Drezner at Impact Valley for IKEA Belgium.

Designer's LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wiktoriadrezner/

Designer's Portfolio: https://www.behance.net/wiktoriadrezner

A black-skinned woman signs the petition at the table. The woman is smiling. She wears a light pink blazer, blue pants and a floral scarf.

10 aanbevelingen om de rechten van eenoudergezinnen in België te bevorderen

Op vrijdag 18 november 2022 kwam een tiental organisaties, actief in de ondersteuning van eenoudergezinnen, samen in Brussel. Na uitvoerig overleg en een gezamenlijk schrijfproces ondertekenden ze een memorandum dat realistische oplossingen wil bieden voor de situatie van kwetsbare gezinnen in België.

‘Eenouderschap is voor veel Belgen (M/V/X) een realiteit’, zo klinkt de eerste boodschap uit dit memorandum.

Het gaat om één gezin op drie in Wallonië en Brussel en één gezin op vier in Vlaanderen. Toch is deze complexe realiteit amper zichtbaar en wordt er door overheidsinstellingen, de politiek en privésector te weinig rekening mee gehouden.

Alleenstaande ouders moeten bijgevolg steeds flexibeler zijn en moeten zich steeds vaker zelf uit de slag trekken. Hun veerkracht tegenover een verlies van inkomsten, de zorg voor de kinderen of de zoektocht naar een nieuwe, degelijke woning staat voortdurend onder druk. Ze moeten steeds meer doen met steeds minder middelen, wat kan neerkomen op een waar hindernissenparcours.

Sommige gezinnen worden op hun traject begeleid door organisaties die de overgang naar de nieuwe situatie willen vergemakkelijken en hen helpen te wennen aan het eenouderschap. Deze organisaties ijveren dag na dag tegen het sociaal isolement van eenoudergezinnen.

Maar ook zij worden bij hun werkzaamheden geconfronteerd met belangrijke uitdagingen; de lokale realiteit botst immers vaak met het nationale beleid omtrent de rechten van deze gezinnen, en ze hebben bovendien te weinig tijd, middelen en beschikbare degelijke woningen. Deze systeemgebonden moeilijkheden hebben een directe impact op de gezinnen.

Om dit alles het hoofd te bieden en om structureel en eensgezind te werk te kunnen gaan, hebben zo'n twintig organisaties uit het hele land zich verenigd rond het initiatief ‘Welkom thuis’.

Two smiling women sign the petition at the table with their right hands.
Two women stand by the board. The woman to the left is speaking and gesticulating. The woman to the right listens and stands with her arms around her waist.
A group of people sitting in a room listening to the presentation.

Hoe kunnen we de integratie van deze gezinnen verbeteren en hun makkelijker toegang geven tot fatsoenlijke woningen en dus een waardig leven?

Deze ambitieuze eerste vraag werd op 23 en 24 juni 2022 door diverse actoren uit de overheid, de privésector en het verenigingsleven behandeld bij IKEA, de peter van het project. Het resultaat van die twee dagen was een reeks van tien aanbevelingen, die in de loop van de zomer verfijnd en besproken werden tijdens een gezamenlijk schrijfproces. Dit alles mondde uit in de ondertekening van het definitieve memorandum op 18 november.

Het doel van deze aanbevelingen is een bewustwording omtrent de realiteit van eenoudergezinnen en het voorleggen van hun eisen bij de politiek, zodat de verschillende partijen de rechten van deze groep kunnen verdedigen tijdens de regionale verkiezingen van 2024.

De aanbevelingen hebben betrekking op:

  • een grotere bekendheiden vlottere toepassing van bestaande oplossingen,
  • algemeneoutondersteuning voor eenoudergezinnen, familles monoparentales,
  • een gegarandeerde toegang voor deze gezinnen tot degelijke woningen,
  • een beteremaatschappelijke integratie en hogere levenskwaliteit voor eenoudergezinnen.

De aanbevelingen richten zich op de meest concrete, de best geïllustreerdeen meest werkbare pistes voor oplossingen, rekening houdend met alle belanghebbenden.

De beweging zag het daglicht omdat de initiatiefnemers absoluut willen samenwerken om de veerkracht van deze gezinnen te verbeteren. Ze hopen een duidelijker landschap uit te tekenen waarin alle actoren van de maatschappij zich engageren om ouders en hun kinderen te steunen op weg naar een nieuwe, waardige start.

Three smiling women listening to a man gesticulating. The first woman from the left is black-skinned and wears a pink blazer and floral blouse. The woman in the middle is older. She wears a light blue blazer and a dark blue scarf. The third woman is the youngest and wears all-black clothing.
A woman making notes in her notebook writes down a sentence with a black pen in her right hand.

De beweging zag het daglicht omdat de initiatiefnemers absoluut willen samenwerken om de veerkracht van deze gezinnen te verbeteren. Ze hopen een duidelijker landschap uit te tekenen waarin alle actoren van de maatschappij zich engageren om ouders en hun kinderen te steunen op weg naar een nieuwe, waardige start.

Hoe meer organisaties zich aansluiten bij de beweging, hoe sneller deze visie realiteit kan worden.

Met dit memorandum wil de beweging de organisaties samenbrengen die banden hebben met de doelgroep van de eenoudergezinnen, om de verspreiding en het gewicht van de boodschap bij politici te versterken, en om samen concrete oplossingen voor het veld uit te werken.

In 2023 krijgen de acties een vervolg in de vorm van workshops omtrent collectieve intelligentie, begeleid door Impact Valley, en in de vorm van politieke debatten, begeleid door Particitiz, en dat in de drie gewesten.

Het initiatief staat open voor alle andere organisaties die zich in dit project herkennen en willen deelnemen.

Neem dus zeker de tijd om de aanbevelingen door te nemen, bespreek ze in je omgeving en schakel ook jouw organisatie in! 

ONDERTEKEN HET MEMORANDUM

© 2024 IKEA. All Rights Reserved.

Bienvenue chez Vous | Welkom Thuis

© 2024 IKEA. All Rights Reserved.

Bienvenue chez Vous | Welkom Thuis