Skip to content Skip to footer

Made by Wiktoria Drezner at Impact Valley for IKEA Belgium.

Designer's LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wiktoriadrezner/

Designer's Portfolio: https://www.behance.net/wiktoriadrezner

Made by Wiktoria Drezner at Impact Valley for IKEA Belgium.

Designer's LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wiktoriadrezner/

Designer's Portfolio: https://www.behance.net/wiktoriadrezner

Memorandum

MOBILISEER VOOR
EEN DEGELIJKE
WONING VOOR EENOUDERGEZINNEN

Memorandum

MOBILISEER VOOR
EEN DEGELIJKE
WONING VOOR EENOUDERGEZINNEN

Welkom Thuis

EEN NATIONALE BEWEGING & EEN GEMEENSCHAPPELIJKE VISIE

POSITIVITEIT
Een ander soort ouderschap ondersteunen
WAARDIGHEID
Families helpen schaamte te overwinnen
JUSTITIE
De rechten van gezinnen verdedigen voor een wenselijke toekomst
SOLIDARITEIT
Samen concrete en duurzame oplossingen vinden
A black and white picture of a mother working on her computer. She is sitting in the middle of the sofa, with her two daughters by her side. The daughters are taking care of themselves, reading a book.

doe mee aan onze collectieve actie

32

32 verenigingen steunen ons initiatief

3

We organiseerden 3 debatten in België

An image of a crowd of people sitting in one room in a circle. The room is light, but the picture is taken later in the day. It is dark outside. There are three rows of chairs. Main speakers sit in the inner circle, while guests sit in the outer circle, comprised of two rows.
A group photo of smiling people who are laughing and cheering.

HOE KUNNEN WE DE WOONSITUATIE VAN EENOUDERGEZINNEN VERBETEREN?

OVER ONS

De oorsprong van het project

In juni 2022, tijdens een tweedaagse "hackathon" hebben meer dan twintig verenigingen en ondernemingen besloten hun kennis en krachten te bundelen om op een duurzame manier de onzekerheid te verminderen waartoe eenoudergezinnen vandaag veroordeeld zijn.

Deze organisaties uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn meerdere keren samengekomen om de dringendste problemen van deze gezinnen te identificeren en samen zo concreet mogelijke oplossingen te bedenken.

HACKATHON

Twee intensieve dagen

Hoe kunnen we de woonsituatie van eenoudergezinnen in België verbeteren? Hier is de vraag die we ons collectief stelden aan het begin van deze hackathon!

MEMORANDUM

10 CONCRETE, DUURZAME EN GLOBALE VOORSTELLEN

De samenwerking heeft tot 10 voorstellen geleid om de situatie van eenoudergezinnen aan te pakken. De voorstellen willen aan de volgende doelstellingen tegemoetkomen:

  • Bevordering van de kennis en het gebruik van bestaande oplossingen,
  • Alomvattende steun voor eenoudergezinnen,
  • Toegang tot behoorlijke huisvesting verzekeren voor eenoudergezinnen,
  • Bevordering van de sociale integratie en levenskwaliteit van eenoudergezinnen.
AANBEVELINGEN

DE 10 AANBEVELINGEN

Cijfers

DE REALITEIT VAN EENOUDERGEZINNEN IN CIJFERS

0 %

Naar schatting is één op de drie gezinnen in Wallonië en Brussel en één op de vier in Vlaanderen een eenoudergezin. 40% van deze gezinnen leeft onder de armoedegrens of dreigt dat te worden.

In februari 2022 presenteerden IKEA België, La Ligue des Familles en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) de resultaten van het grootste onderzoek ooit bij eenoudergezinnen. 1.764 eenoudergezinnen werden bevraagd in Wallonië, Brussel en Vlaanderen.
0

ONDERTEKEN HET MEMORANDUM

HET DOEL VAN DEZE STUDIE

Inzicht in de realiteit van eenoudergezinnen om hen beter te kunnen helpen

Volgens gegevens van Eurostat heeft in 2020 bijna 23% van de alleenstaande ouders met kinderen ten laste te kampen met lekkage, vocht of schimmelproblemen in hun woning.

Welkom Thuis

Laten we samen praten

© 2024 IKEA. All Rights Reserved.

Bienvenue chez Vous | Welkom Thuis

© 2024 IKEA. All Rights Reserved.

Bienvenue chez Vous | Welkom Thuis